Doku-San

Çevre Politikası

Doku-San Oto Yan San. ve Tic. Ltd. Şti. yönetim ve tüm çalışanları tüm faaliyet alanlarında ISO 14001 standardına uygun olarak aşağıdaki konulara uymayı taahhüt eder;

  • Çevre boyutlarımızla bağlantılı; mevcut uygunluk yükümlülüklerine uymak, müşteri isteklerine uymak, bağlı bulunduğumuz bulunduğumuz ilgili uyum yükümlülükleri gerekliliklerine uymak,
  • Tüm ürün ve faaliyetlerinde teknolojik ve mali imkanlar doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi sağlayarak çevrenin kirlenmesini önlemek,
  • Enerji ve doğal kaynaklarımızı tasarruflu olarak kullanmak,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek çevresel etkilerini belirlemek ve kontrol altına almak,
  • Tüm bölümlerimizden kaynaklanan veya kaynaklanabilecek çevresel etkilerini belirlemek ve kontrol altına almak,
  • Tüm bölümlerimizde geri dönüşüm ve geri kazanım miktarını arttırarak atıklarını azaltmak,
  • Yeni ürün ve proseslerde çevre dostu veya daha az etkili olanları seçerek çevrenin kirliliğini önlemek,
  • Tüm çalışanları çevre konusunda bilinçlendirmek. Ayrıca tedarikçi ve taşeronlarla iş birliği içinde çevreye duyarlılığın artırılmasını sağlamak,

Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı

Doku-San Oto Yan San. ve Tic. Ltd. Şti. Kapsamı:
İç ve Dış hususlara bakılarak, İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri göz önünde bulundurularak; Şekillendirilmiş ve Kaynaklı Otomotiv Endüstriyel Parça Üretimi olarak belirlenmiştir.

Doku-San Oto Yan San. Ltd. Şti. tarafından,Bursa ili Osmangazi ilçesi Nilüferköy Mah. 1. Kavaklıdere Sokak No: 3 adresinde Otomotiv Yan Sanayi faaaliyetlerinin yapıldığı tesisimizde Çevre Yönetim sistemi kurulmuş ve işletilmektedir. Şekillendirilmiş ve Kaynaklı Otomotiv Endüstriyel Parça Üretimi kapsamında oluşturulan tüm faaliyetlerimiz Çevre Politikamız içerisinde anlatılmakta ve taahhüt edilmektedir.