Doku-San

İnsan Kaynakları Politikası

Doku-San çalışanlarının çalışma ortamlarında sosyal katılım ve kişisel gelişim için ihtiyaç duydukları olanakları sağlamaktadır. Çalışan ve yönetim arasındaki karşılıklı güven ve sorumluluk ilişkisini esas alarak firma çalışma koşulları iyileştirmeleri ve motivasyon teşviklerine önem verirken tüm çalışanlar da görev ve sorumluluklarını yerine getirmenin firma başarısı için öneminin farkındadır.